قرار داد ها

قرار داد ها

 

قراردا های مرکز داده های رُز سرور با مشتریان 

 

قرارداد طراحی و پشتیبانی سایت :

لینک دانلود فایل  :  دانلود

 

قرارداد طراحی و پشتیبانی چت روم :

لینک دانلود فایل  :  فعلا موجود نیست